Odpovedať na inzerát:
Administratívno-klientsky pracovník

Povolené formáty sú PDF, DOCX, DOC, PDF
Povolené formáty sú PDF, DOCX, DOC, PDF