Ako správne napísať životopis

 

 

Životopis (curriculum vitae) je prvým a zároveň najdôležitejším dokumentom, ktorý zasielate zamestnávateľovi pri uchádzaní sa o prácu. Na jeho základe si vás môže zamestnávateľ všimnúť a pozvať vás na osobný pohovor. Ako správne napísať životopis tak aby zaujal a posunul vás do užšieho výberu?

 

Životopis – curriculum vitae (CV)

S požiadavkou, zaslať životopis sa dnes stretnete takmer pri každom inzeráte. Curriculum vitae (z latinčiny beh života) je opis vášho pracovného života. Zamestnávateľ na základe inzerátu môže dostať stovky životopisov. Ako z tejto kopy vyniknúť? V prvom rade tým  ako životopis napíšete. V závislosti od typu CV mal by dokument spĺňať isté náležitosti.

 

Druhy životopisu

Všeobecne poznáme niekoľko druhov životopisu. Skúr ako sa pre jeden štýl rozhodnete poriadne si prečítajte pracovný inzerát. Môže tam byť uvedené aký druh životopisu zamestnávateľ požaduje.

 

 1. Beletrizovaný životopis

Tento typ životopisu využíva umelecký štýl. V súčasnosti sa už nepoužíva ale môžete sa s ním stretnúť hlavne v pracovných oblastiach, kde sa využíva umenie (herectvo, kultúra,...).

 

 1. Štruktúrovaný životopis

Najbežnejší a najpoužívanejší druh životopisu, ktorému sa hovorí aj profesijný, profesný alebo profesionálny životopis. 

 

 1. Europass

Europass je štrukturovaný životopis, po ktorom by ste mali siahnuť ak sa chcete zamestnať v EU. Je to súhrn dokumentov, ktoré vyplníte online na internete.  Môže sa preložiť až do 29 jazykov. Vďaka tomu sú vaše schopnosti, klasifikácia, vzdelanie a aj predchádzajúce pracovné skúsenosti zrozumiteľné pre každého zamestnávateľa v EU.

 

 1. Úradný životopis

Úradný životopis je stručne formulovaný štruktúrovaný životopis. 

 

 1. Videoživotopis

U nás, zatiaľ nie veľmi rozšírený typ životopisu má veľkú popularitu v zahraničí, hlavne v USA. Pozor, nenahrádza klasický „papierový životopis“, ale ho dopĺňa. Zamestnávateľ vďaka videu môže získať lepšiu predstavu o vás. Pokiaľ nie je uvedené v inzeráte, že zamestnávateľ chce aj túto formu vašej prezentácie neposielajte ho. 

 

Štruktúrovaný životopis

Štruktúrovaný životopis je najbežnejším druhom CV s akým sa môžete stretnúť. Mal by byť prehľadný, stručný, písaný heslovito s informáciami, ktoré zamestnávateľa môžu najviac zaujímať. 

Ak máte niekde v šuplíku uložený životopis spred piatich rokov určite ho neposielajte. Možno si to ani neuvedomujete, ale vaše znalosti, zručnosti alebo záujmy sa po čase menia. Vždy posielajte aktuálny životopis, v ktorom spomeňte svoje prednosti týkajúce sa pozície o ktorú sa zaujímate.  

 

Čo má obsahovať štruktúrovaný životopis

Životopisom sa predstavujete zamestnávateľovi, takže by ste mali urobiť dobrý prvý dojem. Uvádzajte v ňom len pravdivé informácie a svoje osobné údaje. Mali by ste v ňom prezentovať svoje vedomosti, znalosti, skúsenosti a pracovnú kariéru. Napísať to všetko správne do jedného dokumentu môže byť niekedy problém. Štruktúrovaný životopis má ale pravidlá, ktorých ak sa budete držať bude obsahovať všetko podstatné čo by ste v ňom chceli uviesť.

 

Osobné údaje

Ako prvé uveďte meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo (v medzinárodnom tvare s predvoľbou Slovenska +421 ...) a mailovú adresu. Dátum narodenia nie je povinný údaj, ale ak chcete môžete ho uviesť.

 

Vzdelanie

Údaje v tejto časti životopisu píšte chronologicky. Začnite najvyšším dosiahnutým vzdelaním. Napíšte dátum kedy ste študovali (od – do, stačí rok), celý názov školy a odbor, ktorý ste študovali. Postupne napíšte všetky školy (vysokú, strednú, učilište), na ktorých ste sa učili.

Základnú školu v životopise uvádzajte len v prípade ak je to vaše najvyššie ukončené vzdelanie. 

 

Doplnkové vzdelanie

Ak ste absolvovali nejaké školenia, kurzy či rekvalifikácie spomeňte to v tejto časti. Zamerajte sa hlavne na tie, ktoré súvisia s pracovnou pozíciou o ktorú máte záujem.

 

Pracovné skúsenosti

Chronologicky (rovnako ako pri vzdelaní) napíšte pracovné skúsenosti. Začnite od posledného zamestnania a postupne prejdite k prvému. Uveďte od kedy do kedy ste v spoločnosti pracovali, názov spoločnosti a pracovnú pozíciu. Pri posledných troch zamestnaniach (prvé tri zamestnania v životopise) môžete aj stručne opísať náplň práce.

Ak ste čerstvým absolventom pracovné skúsenosti asi nemáte žiadne. Môžete tu ale spomenúť brigády. Zamestnávateľovi tak preukážete ochotu pracovať. Pozor si dávajte ak sa uchádzate o prácu popri štúdiu. Kým jeden zamestnávateľ vás môže vnímať ako človeka, ktorý si chce rozšíriť obzory, nabrať skúsenosti iný vás zas môže vnímať ako človeka, ktorý sa nebude schopný plne koncentrovať na prácu. 

 

Znalosti

Ak ovládate cudzie jazyky, alebo máte počítačové znalosti uveďte to v tomto odseku. Nezabudnite aj napísať na akej úrovni sú vaše schopnosti (

 • cudzí jazyk - mierne pokročilý, pokročilý, aktívny 
 • znalosti ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint,...) – základy, pokročilý, expert

 

Vodičský preukaz

Ak ste držiteľom vodičského preukazu uveďte tu jeho skupinu a odhad počtu odjazdených km.

 

Vlastnosti a záujmy

Stručne vypíšte svoje vlastnosti a záujmy. Ak ste komunikatívny, zodpovedný, spoľahlivý, ak viete pracovať aj pod stresom uveďte to na konci životopisu. Môžete tu spomenúť aj svoje záujmy ako napríklad turistika, šport, kultúra či cestovanie.

 

Forma životopisu

Nezabúdajte, že štruktúrovaný životopis má byť stručný. 

 • rozsahom by nemal byť dlhší než 2 x A4
 • mal by byť písaný na PC jedným typom písma
 • je vhodné použiť v ňom maximálne dve veľkosti písma
 • zvýrazniť hrubým písmom môžete nadpisy odsekov

 

Pozor si dajte aj na pravopis. Preklepy a hrúbky môžu váš perfektný životopis úplne zničiť. Pre každý prípad ho dajte skontrolovať inej osobe, ktorá vás na chyby v ňom môže upozorniť.

 

 

Martina | Abecedaprace.sk | 123jobs Media s.r.o.