Ako napísať motivačný list

 

 

Pri prezeraní inzerátov ponúkajúcich prácu neraz natrafíte na požiadavku inzerenta zaslať so životopisom aj motivačný list. S touto požiadavkou sa môžete stretnúť čoraz častejšie. Ak ste si dali záležať na životopise mali by ste si preto rovnako dať záležať aj na tomto dokumente. Čo je motivačný list, ako ho správne napísať a čo má motivačný list obsahovať vám prezradíme v tomto článku.

 

Čo je motivačný list (sprievodný list)

Motivačný list je sprievodným listom životopisu. Preto sa môžete stretnúť aj s pojmom sprievodný list. Ide o rovnaký dokument, ktorý prepojí váš životopis s pracovnou pozíciou, o ktorú máte záujem. V tomto liste by mala byť napísaná vaša motivácia, ktorá vás viedla k uchádzaniu sa o prácu. Ide o osobnejší list, ktorým zamestnávateľovi poviete dôvod, prečo sa zaujímate o konkrétnu pracovnú pozíciu.

Z tohto dôvodu by mal byť každý motivačný list, ktorý napíšete originálny. Prispôsobte ho pracovnej pozícii. Ak už máte nejaký motivačný list napísaný určite ho  neposielajte skôr než ho aktualizujete a zameriate na pozíciu, o ktorú máte záujem.

 

Rozdiel medzi životopisom a motivačným listom

Rozdielov medzi životopisom a motivačným listom je hneď niekoľko. Prvý, ktorý hneď zbadáte je uhoľ pohľadu. 

V životopise sa zameriavate na svoj život po profesionálnej stránke. Uvediete v ňom kde ste študovali, kde a na akej pozícii ste pracovali a aké sú vaše skúsenosti. 

V motivačnom liste môžete uviesť ako svoje schopnosti a skúsenosti využijete  v práci, o ktorú sa uchádzate. Ak ste napríklad v predchádzajúcom zamestnaní pracovali ako manažér viete ako motivovať ľudí k lepším výkonom. Ak ste pracovali v zahraničí naučili, alebo zdokonalili ste sa v cudzom jazyku, vďaka čomu sa môžete perfektne dohovoriť so zahraničnou klientelou spoločnosti, u ktorej sa uchádzate o prácu. 

 

Obsah motivačného listu

Motivačný list by mal obsahovať informácie, ktoré rozpíšte v jednotlivých odsekoch. 

 

  1. Hlavička

Tak ako v životopise aj tu uveďte hneď na začiatku kontaktné údaje ako vaše meno, priezvisko, adresu, tel. číslo a mailovú adresu.

 

  1. Dôvod záujmu

Napíšte čo vás na ponúkanej práci zaujalo, prečo chcete pracovať v tejto spoločnosti a prečo sa uchádzate práve o túto pozíciu. Môžete napísať ako vás oslovili projekty tejto spoločnosti, firemná politika, vzťah firmy k životnému prostrediu (komunite), .... Informácie o spoločnosti nájdete na ich webových stránkach (dobre si ich prečítajte, lepšie spoznáte spoločnosť a zároveň bude váš záujem o prácu dôveryhodnejší). Táto časť by mala tvoriť približne 20% obsahu listu.

 

  1. Splnené kritériá

Vymenujte kritériá, ktoré spĺňate ohľadom na požiadavky zamestnávateľa na danú pozíciu. V inzeráte tieto požiadavky určite nájdete. Môžete pridať pár ďalších, ktoré sú pre pozíciu vhodné ale neboli spomenuté v inzeráte. Spomeňte všetko v čom môžete byť prínosom pre spoločnosť. V tomto odseku spomeňte aj svoje zručnosti a schopnosti. Táto časť je najdôležitejšou z celého motivačného listu, preto by ste jej mali venovať 50 až 60% celkového obsahu listu.

 

  1. Záver

Na konci napíšte dátum možného nástupu do práce (ak nie je spomenutý v inzeráte, prípadne ak sa nezhoduje s vašim možným nástupom do novej práce. Poďakujte za pozornosť, ktorý venoval čitateľ listu a za spätnú odpoveď. 

 

Forma motivačného listu

Motivačný list by mal byť dlhý maximálne na jednu A4. Dlhší list zamestnávateľ čítať nebude. Nič sa ale nestane ak bude mať váš motivačný list len pár riadkov. Všetko záleží od toho o akú pozíciu sa uchádzate. Ak ide o kreatívnu prácu mal by byť taký aj váš sprievodný list (dlhší, kreatívny, môže mať umelecký nádych). 

Dávajte si pozor na pravopis a gramatiku. Nič tak nepokazí dojem ako hrúbky prípadne preklepy.

Ak ste písali štruktúrovaný životopis mal by byť v tejto forme aj motivačný list. Nie je to podmienka, ale je to vhodnejšie. 

 

Čo do motivačného listu nepatrí

Možno vás ako prvé napadne nepísať o svojich nedostatkoch. Opak je ale pravdou. List tak bude pôsobiť dôveryhodnejšie. Svoje nedostatky môžete spomenúť, ale pozor aby neprevýšili vaše klady. Popri nedostatkoch ale spomeňte, že pracujete aj na ich odstránení. Napríklad navštevujete kurzy aby ste sa zlepšili v cudzích jazykoch, alebo v počítačovej gramotnosti. Píšte ale len pravdu. Neklamte. 

Do motivačného listu určite nepíšte nič o svojich nárokoch a požiadavkách. Témy ako výšky platu, flexibility, pracovného času a pod. patrí na osobný pohovor, nie do listu, ktorý má vyjadriť vašu motiváciu. 

 

Motivačný list – áno či nie?

Pokiaľ v inzeráte požiadavka na motivačný list nie je nemusíte ho písať. Nič sa však nestane ak v životopise stručne (pár slovami) napíšete prečo sa o danú pozíciu zaujímate. Ak sa zamestnávateľ nebude vedieť rozhodnúť medzi viacerými uchádzačmi o prácu môže vo váš prospech zavážiť práve tento dovetok. 

 

 

Martina | Abecedaprace.sk | 123jobs Media s.r.o.