Ako sa vysporiadať so šikanou na pracovisku

 

 

Šikanovanie sa často spája so školou. Môžete sa s ním ale stretnúť aj v zamestnaní. Nepriaznivé podmienky na pracovisku, ktoré tu nemajú čo robiť nemusíte trpieť. Ak ste obeťou šikany máte právo sa brániť. Ako sa brániť? Ako zabrániť šikane? 

 

Šikanovanie na pracovisku

Opakované či nepretržité ohováranie, zastrašovanie, ponižovanie, psychické ale aj fyzické útoky, ... s tým všetkým sa môžete v zamestnaní stretnúť. U nás sa najčastejšie stretnete s psychickým nátlakom vo verbálnej alebo neverbálnej forme, ktoré zasahuje do dôstojnosti zamestnanca.

Existuje niekoľko typov šikanovania, v závislosti od toho kto a koho šikanuje.

 

Bossing

Keď nadriadený zamestnanec šikanuje podriadeného (podriadených) hovoríme o bossingu. Nadriadený sa v tomto prípade snaží udržať si moc, zdôrazniť svoje nadriadené postavenie. 

Prejavy: obeť šikanovania dostáva menšie odmeny (alebo žiadne), dostáva viac úloh, menej času na ich zhotovenie, výsledky jeho práce si privlastňuje nadriadený, je neustále kritizovaná a jej práca je nadmerne kontrolovaná.

 

Mobbing

Mobbing je u nás najrozšírenejším typom šikany. V tomto prípade je obeť šikanovaná svojimi kolegami (kolegom) na rovnakej pracovnej pozícii. Cieľom tohto šikanovania je vylúčiť obeť z kolektívu. 

Prejavy: medzi najčastejšie prejavy patrí sociálna izolácia, nemožnosť prejaviť svoj názor, ohováranie, klebetenie, ponižovanie, zosmiešňovanie, obťažovanie, intrigy,...

 

Staffing

Nadriadený pracovník je šikanovaný podriadenými. Aj keď sa to zdá málo pravdepodobné môžete sa stretnúť aj s týmto typom šikanovania. Najčastejšie k nemu dochádza voči zamestnancom, ktorí prišli „z vonka“ a s ich metódami riadenia podriadení nesúhlasia, alebo si niekto z podriadených robil zálusk na túto pozíciu. K staffingu tiež dochádza ak bol povýšený niekto z kolektívu a bývalí kolegovia s tým nesúhlasia.

Prejavy: zatajovanie informácií, úmyselné sabotovanie práce, podávanie chybných informácií,...

 

Bullying

K bullyingu dochádza ak jedna osoba šikanuje druhú. Tento typ šikany je typický pre školy.  V zamestnaní sa šikany dopúšťa viac osôb voči jednej (mobbing).

 

Následky šikanovania

Šikanovanie na pracovisku dobré pracovné prostredie nevytvára. Napätie a nervozita, ktoré pri šikane na pracovisku vznikajú zasahujú nie len do výkonu práce ale hlavne sa podpisujú na psychickom a aj fyzickom zdraví obete. Bolesti hlavy, depresia, únava, problémy so spánkom alebo trávením sú len prvými príznakmi, ktoré môžu viesť k závislostiam od alkoholu alebo liekov až k samovražde.

 

Ako sa brániť šikane

Na prvý pohľad sa môže zdať, že akákoľvek obrana je zbytočná a jediná možnosť je podanie výpovede. Výpoveď ale nemusí byť jediným riešením tohto problému. Skôr ako začnete konať oficiálne skúste sa s kolegami porozprávať. Povedzte im, čo vám na ich správaní prekáža. Je celkom možné, že si vaši kolegovia ani neuvedomujú ako vám ubližujú. Ak to nepomohlo mali by ste riešiť problém oficiálnou cestou. 

Každý zamestnanec (nadriadený aj podriadený) sa na pracovisku musí správať v súlade s dobrými mravmi. Ak máte dojem, že sa k vám tak nesprávajú, že nadriadený zneužíva svoje postavenie máte právo podať oficiálnu sťažnosť zamestnávateľovi. Ten by mal na sťažnosť čo najrýchlejšie odpovedať, celú situáciu prešetriť a zjednať nápravu. 

Ak by k náprave nedošlo, alebo by sťažnosť zamestnávateľ ignoroval môžete sa obrátiť na Inšpektorát práce alebo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. 

Šikanovanie môže nadobudnúť znaky trestného činu či priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. V tomto prípade máte právo podať trestné oznámenie alebo oznámenie o priestupku na konkrétnom úrade. Môžete sa obrátiť aj na súd, ktorý má právo posúdiť a rozhodnúť o porušení predpisov na pracovisku vrátane šikany, nariadiť zamestnávateľovi vykonať opatrenia na zabránenie šikany alebo rozhodne a prizná finančnú náhradu obeti. 

 

" Pri podaní oznámenia by ste už ale mali mať dôkaz o tom, že ste sa pokúšali celú situáciu riešiť minimálne oficiálnou sťažnosťou. "

 

Rada pre zamestnávateľov

Dobré pracovné podmienky na pracovisku zlepšia výkonnosť zamestnancov. Už len z tohto dôvodu by vás dobré pracovné vzťahy mali zaujímať. Zabrániť akémukoľvek typu šikany a zlepšiť psychickú pohodu na pracovisku môžete rôznymi spôsobmi.

  • urobte si jeden deň v týždni spoločné raňajky, odbúrate tak napätie a stres.

  • organizujte netradičné teambuildingy – utužíte kolektív

  • jeden deň vymeňte zamestnancom pracovné pozície (účtovník môže robiť na vrátnici, manažér môže skúsiť pracovať jeden deň „pri páse“ a pod.). Zamestnanci sa takto môžu lepšie vcítiť do práce toho druhého. 

 

 

Martina | Abecedaprace.sk | 123jobs Media s.r.o.